Artikkel

Skulpturvandring i Porsgrunn


Publisert: 22.06.2021
Del:

Porsgrunn kommune har en variert og interessant kunstsamling, med særlig vekt på norsk etterkrigs-grafikk. Den har også en omfattende samling offentlig kunst, anskaffet gjennom en ordning for kunstnerisk utsmykking av nye kommunale bygg og anlegg.

Velkommen til en digital vanding på Porsgrunn Kommunes kunstsamling