Om Porsgrunn Min By

Porsgrunn Min By AS har som formål å bidra til å styrke Porsgrunn sentrum slik at kommunen som samfunn har et godt omdømme og blir et enda bedre sted for bosetting og næringsvirksomhet. Herunder formidle og selge varer og tjenester til byens næringsdrivende med sikte på økonomisk gevinst.

Viktige delmål:

 • Å videreutvikle Porsgrunn som attraktiv handels- og opplevelsessenter.
 • Å bidra til at senterets handel og servicevirksomheter blir stadig mer kvalitetsbevisst slik at det utvikles enda bedre butikker og enda bedre kundeservice.

Som en følge av å arbeide mot disse målene, vil Porsgrunn Min By AS også ha en videre målsetning som går på å stimulere byens økonomi og forbedre Grenlands omdømme.

Samarbeid

I Porsgrunn har vi mange flinke aktører som lager gode arrangementer. Det heier vi i PMB stort på. Vi ønsker å bidra til at byen vår blir en attraktiv by å besøke enten du bor her, eller ønsker å besøke oss. Derfor er det viktig at vi har en god mix på butikker, spise og drikkesteder, hoteller, gallerier, museer, kino, kulturhus etc og tilbud til befolkning og besøkende, og det er det er faktisk ganske mange tilbud i vår by. Derfor er det også viktig at vi klarer å samarbeide og fokusere på å formidle alt det fine som skjer slik at dette forsterkes ute i jungelen av alle budskap som formidles.

Om Porsgrunn ønsker tilrettelegging for gode arrangementer og folk på besøk må vi også ha et fokus på å være det gode vertskap. Det betyr at hver og en må tenke over hvordan vi representerer butikken, spisestedet, museet etc, som igjen gjenspeiler Porsgrunn, og hvordan vi ivaretar de besøkende. Det betyr at vi må tilby gode arrangementer og attraksjoner folk vil besøke, og en god mix av butikker, spisesteder, opplevelser etc, og gode parkeringsmuligheter som er forutsigbare, i tillegg til god offentlig kommunikasjon.

PMB styret 2023 - 2024

Styremedlemmer:

 • Gard Madsen styreleder fram til juni 2024
 • Gro Aakre styremedlem fram til juni 2024Teo Luisa styremedlem fram til juni 2024
 • Helena Teigen styremedlem fram til juni 2025
 • Bård Ragnar Holm-Jørgensen styremedlem fram til juni 2025

 

Varamedlemmer:

 • Trond Herrefoss varamedlem fram til juni 2025
 • Daniel Christensen varamedlem fram til juni 2025
 • Jarle Kristensen Steen varamedlem fram til juni 2024
 • Anne Berg Behring varamedlem fram til juni 2024

Markedsrådet i PMB

Markedsrådet representerer hele byen fra vestsiden til Osebrostrøket. Rådet fungerer som en forlengende arm til PMB og vil hjelpe å spre budskap og kan også kontaktes om du ønsker å snakke med noen av dem.

 • Rikke Bjåen Egeland
 • Linda Barth Eide
 • Benedikte Rosenberg
 • Tina A. Kjærvik

Porsgrunn Min By er medlem i Norsk Sentrumsforening – et overordnet organ for alle sentrum i Norge. PMB samarbeider med flere aktører i byen for å tilrettelegge for aktiviteter og opplevelser. En viktig aktør er Porsgrunn Kommune.

Kurs:

Hver måned tilbyr PMB sine medlemmer kurs i aktuelle temaer. Dette er også inkludert i medlemskapet. Se mer info under kurs og medlemmer.

Lenker

Porsgrunn kommune

Visit Telemark

Ælvespeilet

Charlie Kino

Porsgrunn Bibliotek

Porsgrunn Min By AS er et aksjeselskap. Org.nr 976 960 734