Medlemskapet i PMB vil gi deg fordeler!

Du skal føle at du får noe igjen for medlemsskapet,
men det betyr også at medlemsskapet forplikter og du må bidra inn med et årlig driftsbidrag.

 


PMB Medlemsmerke 2022!
Kvalitetsmerke for PMB medlemmer – Dette klistremerke settes synlig på dør/vindu slik at alle kan se at du også er med å bidrar til byen din!

Intensjonen er å hvert år lage et nytt merke for året. Har du ikke fått merket, ta kontakt!

 • Felles markedsføring av byen og det som skjer
 • Medlemsmerke 2022
 • Omdømmebygging
 • Arrangementer og samarbeid
 • Synlighet nettside og sosiale medier
 • Rabatter på annonsering (Varden og Radio Grenland)
 • Gratis profilering sammen med byen
 • Påvirkningskraft
 • Stemmerett
 • Samarbeid og tilhørighet
 • Kurs – hver måned, avgift for ikke medlemmer
 • Medlemsfordeler hos andre aktører
 • Møter og mulighet for deltagelse i prosjekter, ref. digitalt prosjekt via USN som starter opp 2020
 • Markedsgruppe – består av butikkdrivere fra vestsiden til Osebro og vil være PMB sin forlengede arm med tanke på informasjon og dialog
 • Fordeler og gode avtaler på varer og tjenester hos andre medlemmer av PMB.

Medlemskapet i PMB

Jeg jobber for dere! Du skal få tilbake fordeler for ditt medlemskapet i PMB. Medlemskapet forplikter også, og du må bidra inn med et årlig driftsbidrag. Det skal være forutsigbart og faktureres to ganger pr år (januar og juni) Vi ønsker å gi alle medlemmer et medlemsmerke som viser at også du er medlem av byen. Ny tillit skal bygges opp, Vi ønsker å bidra til at Porsgrunn kan bli en enda mer levende by, det betyr også at vi i større grad må samarbeide. Det igjen vil trolig føre økt oppmerksomhet, og mange flotte arrangementer i den fine byen vår, som igjen vil føre til økt omsetning for alle!

Sammen om Porsgrunn

Jeg jobber for dere!

Du skal få tilbake fordeler for ditt medlemskapet i PMB. Medlemskapet forplikter også, og du må bidra inn med et årlig driftsbidrag. Det skal være forutsigbart og faktureres to ganger pr år (januar og juni) inklusive jul og blomster, slik at det ikke kommer noen overraskelser. Vi ønsker å gi alle medlemmer et merke hvert år som viser at du er som viser at du er medlem av byen. Vi jobber for og ønsker å bidra til at Porsgrunn kan bli en enda mer levende by, det betyr også at vi i større grad må samarbeide. Det igjen vil trolig føre økt oppmerksomhet, og mange flotte arrangementer og attraksjoner i den fine byen vår, som igjen vil føre til økt omsetning for alle!

Blant aktivitetene driftsbidraget finansierer er prosjektledelse, markedsføring, sosiale medier, aktiviteter i sentrum, pynting av byen, kurs for næringsdrivende, dialog- og samarbeidsmøter, kontaktledd inn mot kommunen og politikere mm

Vi ønsker at alle butikkdrivere, gårdeiere og andre næringsdrivere i Porsgrunn vil være med på å fremme byens sentrum, i fellesskap gjennom vårt arbeid og aktiviteter og synlighet.

Om du ønsker en prat ta veldig gjerne kontakt!

Mvh
Stine