Artikkel

Oppgradering av alle parker i byen!


Publisert: 04.10.2020
Del:

Alle parker i byen skal oppgraderes, Minneparken er første park ut og her den kan stå ferdig allerede mai 2021 om alt går etter planen.

Intensjonen er at man også skal tilby til bedre oversikt og mer benyttelse og bruk av parkerne.

Se bare hvor flott det har blitt i Rådhusparken som var første park ut med tanke på oppgradering.

Der er det mennesker nesten hele døgnet. På dagtid er det mye besøk av barnehager og skoler og barn som leker og da gjerne i kombinasjon med besøk hos biblioteket.

På ettermiddagen og kvelden er det full aktivitet av flott ungdom som spiller volleyball og sosialiserer.

Så er det også enkelte som har hatt pop up konserter og  det er så hyggelig.

Vi har også et ønske på sikt om å få til markeder, konserter og hygge for alle aldersgrupper, når tidene igjen tillater at vi kan det.