Artikkel

Oppdatering av Sverresgate


Publisert: 17.01.2021
Del:

Bypakke-prosjektet «Oppgradering av Sverresgate» er i ferd med å klargjøre strekningen av Sverresgate mellom Aallsgate og Eidangergata for biler, busser og myke trafikanter.
Det blir midlertidig åpning av vegen denne helga. Midlertidig åpning vil si at det siste laget med asfalt ikke legges i vinter, men først til våren for å oppnå riktig kvalitet på sluttproduktet.
Vegstrekningen er å anse som anleggsområde gjennom vinteren frem til asfalt er etablert sammen med oppmerking og røde sykkelfelter neste vår.
Buss og biltrafikk rutes om via Eidangergata samtidig som Olavsgate stenges for gjennomkjøring.

Arbeidene i Stangsgate avsluttes også i løpet av denne uken, slik at adkomst for varelevering og parkering skal fungere fra og med fredag.
Vann og avløpsarbeidene videre ned i Stangsgate tas opp igjen etter at Sverresgate/Hovenggata er ferdigstilt i 2021.

Prosjektet håper det blir en god julehandel i sentrum tross alle utfordringer med gravearbeider og korona i år.
Vær vennlig å oppfordre kunder og andre trafikanter til å vise hensyn når de ferdes i sentrum.

I uke 2 neste år starter arbeidene med Domus-krysset.
Se våre nettsider for utfyllende informasjon om hvordan arbeidene er planlagt utført:

https://www.porsgrunn.kommune.no/sverresgate