Skagerak Energi

Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og fjernvarme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer jobber Skagerak for innovasjon og ny forretningsvirksomhet.