DNB

Vi ønsker å forstå mer, slik at vi kan forbedre hverdagen for kunder og kollegaer. Vi tør å gå foran og drive endring, og vi skaper verdier på en bærekraftig måte, slik at vi opprettholder tillit og bidrar positivt til samfunnsutviklingen. Vi tar samfunnsansvar på alvor.