Bratsberg

Bratsberg heier på alle som vil skape noe. Historien vår starter nettopp her; med et ønske om å tilføre verdier til lokalsamfunn og næringsliv. Vi har alle én ting til felles, vi vil lykkes med å utvikle regionen og drive en lønnsom virksomhet.

Vi utvikler konsepter, bygger nytt og moderniserer eksisterende eiendommer. Bratsberg eier og forvalter over 120 000 kvadratmeter med næringseiendom i Grenland. Nærmere 300 bedrifter leier lokaler på en av våre eiendommer eller næringsparkene våre i regionen.

Eiendomsutvikling handler om å skape verdi. For oss handler det om å skape rom for suksess ved å tilby attraktive bedriftslokaler, utvikle og bevare bygg for fremtiden. Vi vil bidra til at folk trives og at næringsliv blomstrer.

For å utvikle regionen er vi avhengig av å samarbeide med både lokalsamfunnet, partnere og kundene våre. Vi må jobbe på tvers av fagområder for å møte behovene til kundene våre; som alle har forskjellige utfordringer og ønsker.

En attraktiv by og region fører til videre synergier ved at bedrifter ønsker å både satse og etablere seg her. Vi sitter med over 110.000m2 næringslokaler sentralt i Porsgrunn og Skien, og er derfor helt avhengig av at regionen og byene er attraktive plasser for innbyggerne å bo og arbeide i.

Innbyggere, næringslivet og besøkende spiser og besøker våre flotte leietakere på Bratsberg Brygge, mange handler i butikkene vi leier ut til og mange er innom kontorene til våre flinke næringsaktører. Bylivet preger i stor grad vår hverdag og vi er helt avhengig av et godt bymiljø for å lykkes!

Les mer om Bratsberg her: https://bratsberg.as/