NAV Porsgrunn

I NAV jobber vi med rekruttering og inkludering.

Gjennom medlemskapet i «Hjertet for Byen» får vi i NAV Porsgrunn en unik mulighet til å være tett på sentrumsnæringen og arbeidsgiverne i Porsgrunn. Vi jobber kontinuerlig med å rekruttere og tilrettelegge for økt arbeidsdeltagelse. For å oppnå dette er det nødvendig med god kjennskap til næringslivet i byen og eksisterende behov.

Kunnskap om byens arbeidsmarked er svært viktig da det hjelper oss å finne gode koblinger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker – både faglig og personlig. Dette er kvaliteter vi mener ligger til grunn for et godt og varig arbeidsforhold.

NAV Porsgrunn ønsker å være et offentlig rom tilgjengelig for innbyggerne. Våre tjenester er gratis og kontoret er åpent mandag-fredag 09.00-15.00.

Du finner oss i: Kammerherreløkka 2, 3915 Porsgrunn, vis a vis tog- og busssentralen. Eller besøk oss på http://nav.no

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har behov for arbeidskraft:

Markedskontakt: Marie Wiig Bøen: 47718091

Avdelingsleder Marked: Anne Britt Lie: 90700599