Artikkel

Generalforsamling i Porsgrunn Min By


Publisert: 16.06.2023
Del:

30.mai kl 17.30, VIC Hotel

 

Til behandling:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av moteleder
 3. Valg av referent
 4. Fortegnelse over fremmotte aksjonærer med antall aksjer
 5. Valg av personer til a undertegne protokollen
 6. Kort orientering fra styre
 7. Årsregnskap 2022.
  Styrets forslag: Fremlagt ärsregnskap 2022, med resultat, balanse og noter godkjennes.
 8. Innkomne skriftlige saker.
 9. Valg
  Valgkomiteen legger frem sit forslag i generalforsamlingen.

Last ned: Innkalling GNF 30.mai 2023 (.pdf)