Artikkel

Det graves i Porsgrunn – og det skal bli så bra.


Publisert: 20.10.2020
Del:

Det graves og bygges i Porsgrunn som aldri før. Byen, i og rundt sentrum, får et historisk løft, over og under bakken. Mye er gjennomført – og mye skal gjennomføres fremover med midler fra Bypakke Grenland.

De overordnede målene i bypakkeprosjektene er å bedre forholdene for gående og syklende og kollektivreisende ved å avlaste Porsgrunn sentrum for gjennomgangstrafikk. Sentrumsgatene vil også bli triveligere og hyggeligere, både for handel og opphold. Les mer om hva som skal gjøres og målene Bypakke Grenland har for den fine byen vår her: Porsgrunn sentrum Bypakke Grenland 19.10.2020