Aktivitet

Utdeling av attraktiv By pris


Dato: 08.09.2021

Da kommer jury til byen for å dele ut prisen til byen vår.

Utdelingen vil skje på formiddagen.