Aktivitet

Møte for byen 12.september – kl 17.30-19


Dato: 12.09.2023
Sted: kafe K

Agenda

  • Bypakka – ny bru og Beha kvartalet, knutepunkt Porsgrunn
  • Mendo – tallenes tale – tall og innsikt i besøk og omsetning/transaksjoner i byen vår
  • Trend Aften 21.november
  • Kulturnatt og kulturplan i kommunen
  • Porsgrunnssmuget
  • Ny parkeringsordning
  • Info fra noen butikker/spisesteder i byen vår
  • Kaffe og kanelsnurrer