Artikkel

Aksjon BYPOLITIKK i Porsgrunn


Publisert: 02.09.2022
Del:

HVA ER GOD BYPOLITIKK?

Bysentrum spiller en avgjørende rolle i egen kommune og region for å nå målsetningene om en bærekraftig utvikling, verdiskapning, tilhørighet og bolyst.

Utviklingen av bysentrum er i stor grad politisk styrt. Gjennom politiske vedtak legges rammene for utviklingen og gjennom politiske satsningsområder løftes mulighetene fram til realisering!

Norsk Sentrumsutvikling (NSU) og Porsgrunn Min By AS ønsker å gi heder og oppmerksomhet til det partiet i Porsgrunn som fører den beste bypolitikken.

Fram mot lokalvalget høsten 2023 arrangerer vi derfor AKSJON BYPOLITIKK der vi avdekker hvilket parti som på best måte prioriterer satsningsområder og -saker som vil gi en styrket utvikling av eget bysentrum.

Som et ledd i arbeidet ønsker vi også å gi dere nyttige innspill nå i sluttspurten av programarbeidet. Vi inviterer her til et åpent møte:

Onsdag 21. september kl. 19:00 – 21:00

Sted: Comfort Hotel Porsgrunn

Her vil NSU og Porsgrunn Min By AS presentere sentrale elementer i en god bypolitikk som både er allmenngyldige for alle byer og spesifikke for Porsgrunn. Denne dagen er dere tilhørere med muligheter for å stille spørsmål og gi kommentarer. Det forventes med andre ord ingen presentasjon av egen bypolitikk denne dagen.

Vi håper dere griper anledningen og blir med på en spennende og viktig prosess for Porsgrunn!

Klikk her for påmelding eller via www.norsk-sentrumsutvikling.no Vel møtt!

Vennlig hilsen

Kristin Gustavsen Stine Ellingsberg
Adm. dir Norsk Sentrumsutvikling Daglig leder Porsgrunn Min By AS