Artikkel

4,12 millioner i støtte til bedrifter


Publisert: 17.01.2021
Del:

Porsgrunn kommune har fått 4,12 millioner kroner fra staten til små og mellomstore bedrifter (SMB) som er berørt av pandemien

Stortinget vedtok 19. desember en tilskuddsordning på 250 millioner kroner til kommuner for bruk inn mot små og mellomstore bedrifter (SMB) med særskilte utfordringer knyttet til pandemiutbruddet. Porsgrunn kommune har fått 4,12 millioner kroner fra denne ordningen.Vekst i Grenland gis forvaltningsansvaret for oppfølgning og fordeling av statstilskuddet i samarbeid med Porsgrunn kommunes næringssjef.

Frist for å søke er 24.januar. Les mer her.