Beha-kvartalet

Beha-kvartalet ligger sentralt inntil Porsgrunn sentrum ved gjennomfartsvei rv 32 over Vallermyrene. Beha-kvartalet består av forretninger, kontor og lager i fire bygg. Leietakerne er i hovedsak markedsledende bedrifter som er tilsluttet nasjonale kjeder. Norges største sportsvarehus G-sport og Norges største Lekia leker, holder til på Beha-kvartalet. Eiendommen har gode profileringsmuligheter.
Vis mer

Schankebygg

AS Schankebygg administrerer forretningseiendommer i og nær Porsgrunn sentrum. AS Schankebygg disponerer lager, kontorer og forretningslokaler i varierende størrelse og utforming. Leietakerne fordeler seg mellom kontorer og små og store forretninger. Vi ønsker å være en langsiktig og handlekraftig samarbeidspartner, av effektive og attraktive lokaler i Grenland.

Informasjon om muligheter i Porsgrunn:
Lars Iver Larsen (Daglig leder)

  91 19 06 20Norsk Sentrumsfordel